Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Rolluiken


Op deze en de volgende pagina’s treft u basisinformatie aan over:


•  algemene beveiliging en waar u aan moet denken bij beveiligingsrolluiken

•  overzicht van typen en uitvoeringen van rolluiken

•  Romazo Rolluiken Regeling , de certificatieregeling voor het erkende rolluikbedrijf

•  Montagehandleiding, deze is op te vragen bij elke levering bij uw Romazo Rolluikbedrijf

•  Checklijst oplevering [klik om checklijst in te zien, zie onder voor download]


Controlecriteria voor een Romazo beveiligingsrolluik bij de oplevering.  Gebruik de checklist


Beveiligingsrolluiken moeten bij oplevering minimaal voldoen aan:1. de weerstandsklasse van het rolluik moet conform de eisen van de VRKI zijn,

2. het ontwerp moet voldoen aan de Romazo Rolluikenmatrix,

3. een beveiligingsrolluik moet op de juiste wijze gemonteerd zijn.


Een Romazo beveiligingsrolluik wordt ontworpen en afgestemd op het in te stellen

Eisenpakket van u middels de Romazo Rolluikenmatrix.

Een Romazo Rolluiken bedrijf wordt gecertificeerd op basis van de Rolluiken Regeling.

Dat houdt in dat er een controle binnen het bedrijf plaats vindt en een of meerdere inspecties

van geleverde rolluiken.


U kunt als opdrachtgever eveneens het geleverde rolluik op kwaliteit controleren door:

1. de afgegeven genummerde Romazo garantieverklaring te controleren

2. zelf (als nog) een inspectie uitvoeren met behulp van de Romazo checklijst.


Dit laatste kunt u uitvoeren aan de hand van checklijst met inspectiepunten.


U kunt de checklijst hier downloadenUw Romazo Rolluiken leverancier kan u volledige informatie verstrekken en service verlenen bij uw beveiligingskeuze.


Bekijk de Risicoklassenindelingen (het VRKI) voor bedrijven van het CCV.
Waar moet u zoal aan denken voordat u een beveiliging aan wilt schaffen?


Een beveiliging hangt af van een (groot) aantal factoren:


Een Romazo erkend beveiliginsrolluikbedrijf helpt u daar graag bij voor een professioneel advies.

Lees verder