Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Organisatie


Het secretariaat van Romazo Rolluiken wordt gevoerd door de Koninklijke Metaalunie.

De leden worden geacht lid te zijn van de Koninklijke Metaalunie.

De leden onderschrijven de gestelde kwaliteitsdoelstellingen van de Rolluiken Regeling en worden hiervoor gecertificeerd door NCP, het certificatie-instituut op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. De leden hanteren voorts de Romazo Rolluiken leverings- en betalingsvoorwaarden en verstrekken bij elk beveiligingsrolluik een garantieverklaring.


Doelstelling

Om kwaliteit van beveiligingsrolluiken en veiligheid bij derden te borgen, hanteren alle leden voor de fabricage de Rolluiken Regeling, een kwaliteitsregeling voor de erkende beveiligsrolluikleveran-cier. Deze regeling wordt beheerd en uitgevoerd door NCP, het certificatie-instituut op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid.


Een greep uit de activiteiten van de vereniging

NCP borgkeurmerk erkenning beveiligingsbedrijf

Rolluiken matrix voor specificatie van rolluiken

CE-markering

Normalisatie

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Risico-inventarisatie en evaluatie (checklist)

Beursbeleid o.a. criminaliteit in retail

De relaties met organisaties van rolluiken gebruikers (o.a. Federatie Goud en Zilver, MKB Nederland)

Relaties met beïnvloeders van de koop van rolluiken (o.a. verzekeraars, politie, gemeenten)

De laatste stand van zaken op het gebied van rolluiken techniek, regelgeving en normalisatie

Gezamenlijke promotie met Romazo Breed www.romazo.nl, vakbeurzen, vakbladen etc.

De relaties met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

De rolluikenmatrix; de tool waarmee beveiligingsrolluiken gespecificeerd kunnen worden

Het netwerk met collega rolluiken fabrikanten

Rolluikspecifieke cursussen


Bestuur van de vereniging:

Op deze pagina:

De commissie Techniek en Regeling:


De commissie is momenteel gevormd door vertegenwoordigers van de lidbedrijven. Om te komen tot volledige acceptatie van de Rolluiken Regeling, Rolluikenmatrix en binnenkort de BRL voor beveiligingsrolluiken zullen vertegenwoordigers van belangenpar-tijen uit de beveiligingsmarkt de mogelijkheid hebben om toe te treden tot de commissie. Het bestuur beslist hierin.

Secretariaat Romazo Rolluiken


De branchevereniging, het bestuur en de commissie wordt ondersteund door het secretariaat. Het secretariaat is gevestigd ten kantore van de Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein.


De branchemanager is de heer M. (Martin)H. Straver RAE.

Alle contacten betreffende verenigingszaken lopen in principe via het secretariaat. Zakelijke contacten gaan vanzelfsprekend tussen lidbedrijf en koper / geïnteresseerde. Het secretariaat heeft hier geen bemoeienis mee. De adresgegevens van het secretariaat zijn:

Koninklijke Metaalunie

Branchevereniging Romazo Rolluiken

Postbus 2600

3430 GA NIEUWEGEIN

Telefoon: 030 - 605 33 44

Fax: 030 - 605 32 08

E-mail: secretariaat@romazorolluiken.nl


De lidbedrijven

Een overzicht van alle aangesloten lidbedrijven treft u aan op de pagina ‘Lidbedrijven’.

U kunt ook lid worden van de vereniging. Voor informatie neem contact op met het secretariaat.

Op het factsheet treft u nadere algemene informatie aan. Voor toetreding- en financiële eisen wordt u verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

Het bestuur van de vereniging vergadert minimaal 4x per jaar. Deze vergadering wordt in principe vooraf gegaan door een commissievergadering. Lopende projecten, zoals in 2009 een TNO-onderzoek, worden geleid door een werkgroep. Deze werkgroepen

worden samengesteld uit leden met minimaal een bestuursvertegenwoordiger. Het bestuur heeft een vast agenda alsmede wisselende agendapunten, welke naar aard, belangrijkheid en actuele situaties worden ingelast.


De vaste agendapunten zijn:


Elk lidbedrijf kan tot twee weken vóór een vergadering stukken of vragen inbrengen.


Dit geldt tevens voor elke commissievergadering.


Op het besloten ledengedeelte van de website staan de verslagen van de commissievergaderingen.