Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Algemene informatie beveiligingsrolluiken

Een veiliger winkelgebied

Criminaliteit kostte de detailhandel in 2007 in totaal € 920 miljoen. In totaal leed de detailhandel € 640 miljoen schade door winkeldiefstal, inbraak, vernielingen, geweld en overval. Aan preventie gaven winkeliers € 280 miljoen uit.


Diverse projecten zijn gestart om winkelgebieden tijdens en na openingstijden veiliger te maken. Één daarvan is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeentes en winkeliersverenigingen of bedrijventerreinen

Let ook eens op mogelijke subsidies in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen. Niet alleen moet hierbij gedacht moet worden aan subsidies voor rolluiken maar ook aan cameratoezicht, detectiepoortjes, inbraakalarmsystemen en bewakingsdiensten. De lidbedrijven van Romazo Rolluiken bieden u in het kader hiervan een totaaloplossing, vraag hiernaar als u contact met hen heeft.


De beveiliging en de systematiek

U wilt vanzelfsprekend uw duur betaalde inrichting en goederen goed beschermen.

Een verzekering biedt u een vergoeding voor de geleden schade, maar u moet vanwege de kleine lettertjes van uw polis preventieve maatregelen nemen.

Daarvoor is het aanbrengen van een beveiliging noodzakelijk.

Hierbij moet u een aantal aspecten regelen:

· heb ik diefstalattractieve goederen?

· is mijn bedrijfslocatie crimineel aantrekkelijk?

· wat zijn de gemeentelijke of provinciale verordeningen?

Zie tevens opgave van enkele links in volgende paragraaf.


Ook de uitvoering van uw beveiliging moet u bezien.

In eerste instantie zei opgemerkt, dat aan een beveiligingsrolluik geheel andere eisen worden gesteld dan aan een ‘standaard’ rolluik voor een woning!

Zie hiervoor de pagina van de Romazo RolluikenMatrix voor de indeling in weerstandskalssen.

Een beveiliging omvat bijna altijd de volgende aspecten:

· preventieve beveiliging mogelijk of noodzakelijk door het plaatsen van antiram kraakpalen

· mag een uitwendige rolluik geplaatst worden of alleen inpandig?

· aan welke voorwaarden moet het rolluik voldoen?

· wat is er opgenomen in de kleine letters van uw verzekeringspolis?


Ook is de combinatie van beveiliging van belang:

1. door antiram palen beperkt u de mogelijkheid van een ramkraak,

2. een beveiligsrolluik geeft een groot vertragingseffect,

3. de elektronische beveiliging kan de politie informatie verschaffen waar de inbrekers, als zij door beide voorgaande beveiligingen zijn gekomen, aanwezig zijn in uw pand.

En aanwezige camera’s kunnen later profielen van de inbrekers verschaffen.


U moet uw goederen verzekeren, welke verzekeringsmaatschappij en wat zijn de eisen. Veelal een vergeten item is de gevelafscherming. Zijn de goederen zeer attractief dan volgt vaak de eis van de verzekeringsmaatschappij dat U rolluiken moet toepassen. Maar mag dit overal ? U zult bij uw gemeente of vereniging van winkeliers moeten informeren om het juiste antwoord te krijgen. En dit is niet altijd even gemakkelijk. Wij van Rolluiken.nu weten meestal wel wat toegestaan is en kunnen zij ook, samen met U, de benodigde vergunningen verzorgen.


Regelgeving

In principe zijn van toepassingen de relevante bepalingen uit:

· het Bouwbesluit

· de plaatselijke verordeningen

Vóór u uw beveiligingsrolluik kiest

Vergeet in dit verband ook niet de bepalingen van uw verzkeringspolis!


Onderstaand geven wij u reeds enkele links naar verordeningen:

· Alkmaar : bij binnenplaatsing 50% open, bij buitenplaatsing 70% open

· Amsterdam: 75% open en geïntegreerd. Bouwvergunning

· Den Haag : 75% open en geïntegreerd / in kleur met kozijn

· Dordrecht : verwijdering niet-open rolluiken, binnenplaatsing 70% open of buitenplaatsing 90% open

· Rotterdam : binnenplaatsing en 70% open


U kunt op de website van uw gemeente of provincie meestal de volgende zoektermen gebruiken: rolluik, bouwvergunning.


Subsidieregelingen

Er zijn in principe twee mogelijkheden. Dat zijn:

Uw plaatselijke Kamer van Koophandel kan u geheel inlichten. Vraag ernaar!


1. subsidie verwijdering/vervanging gesloten rolluiken

met name in winkelgebieden zijn gesloten rolluiken een doorn in het oog van de overheid. Gesloten rolluiken zijn mede veroorzaker van het onveilig gevoel en werken vandalisme en overlast in de hand. Per gemeente of zelfs per stadsdeel kan een subsidieregeling van kracht zijn om de kosten voor verwijderen of vervanging van dichte rolluiken door slagbestendig glas of open rolluiken (uiteraard wel in overeenstemming met de geldende vergunningsregels, zie verder op in deze pagina) voor de ondernemer te verzachten. Deze subsidie kan oplopen tot 50% van de gemaakte kosten !


2. Subsidie verbetering gevels

Veel grotere en centrale winkelstraten zijn in de loop der jaren ontstaan. Achter de moderne gevels zitten vaak historische panden die niet meer herkenbaar zijn als zodanig. Om te stimuleren dat winkeliers de gevels weer terugbrengen in "oude" staat, verstrekken gemeentes ook hiervoor gemeentes. Wel vaak als eis dat rolluiken vervangen worden door open hekwerken aan de binnenzijde. Vergeet in het geval van een monument niet dat ook voor verbouwingen een vergunning nodig is.


Uw Romazo Rolluikbedrijf kan u op al deze vragen de juiste informatie en begeleiding geven. Vraag er naar!


Algemeen

Op de vorige pagina “Beveiliging algemeen” is u een overzicht gegeven van algemene beveiliging, de diverse weerstandsklassen en de regelgeving die de overheid heeft ingericht, op deze en volgende pagina’s wordt u een overzicht verstrekt van de problemen waaraan u moet denken voordat u naar uw Romazo Rolluiken leverancier stapt en welke mogelijkheden deze u kan bieden.


In eerste instantie geldt altijd: het aanbrengen van een rolluik, zowel buitenmontage of montage achter uw winkelruit, valt onder de meldingsplicht aan uw lokale overheid (gemeente of provincie). Neem dus te allen tijde contact met hen op.

Inhoud deze pagina: (klik op onderwerp voor informatie)

Meldingsplicht

Veiliger winkelgebied

Beveiliging en systematiek

Uitvoering rolluik

Regelgeving

Subsidieregelingen