Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Voor het ‘meten’ van het inbraakrisico en het bepalen en vastleggen daarbij van de meest geschikte diefstalpreventieve maat- regelen, heeft het Verbond van Verzekeraars (VvV) samen met het Verbond an Beveiligings Organisaties (VvBO) de verbeterde risicoklassen-indeling (VRKI) ontwikkeld.

Daar waarin dit document en andere publicaties wordt gesproken over het niveau 1, 2 of 3 mag ook worden verstaan: respectievelijk niveau: ‘s’ (standaard), ‘n’ (normaal) en ‘z’ (zwaar).

De volgende Risicoklassenindelingen zijn er:

• Verbeterde Risicoklassenindeling: risicoklassenindeling voor woningen ( DO3/376, versie mei 2007)

• Verbeterde Risicoklassenindeling: risicoklassenindeling voor bedrijven ( DO3/376, versie januari 2009)

Deze laatste is opgenomen in deze website. De andere kunt u donloaden van www.hetccv.nl


FAQS: Ga naar de website van het CCV voor de meest gestelde vragen over de VRKI.


Wat is de Risicoklasse-indeling?

Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven

Datum: 01 jan 2009  (Bron: Het CCV)

Het CCV heeft per 1 januari 2009 de geactualiseerde attractiviteitslijst bij de VRKI gepubliceerd. De lijst van januari 2009 kan onmiddellijk worden gebruikt voor nieuwe beveiligingsprojecten. Vanaf 1 maart 2009 is gebruik van de geactualiseerde lijst van januari 2009 verplicht.

Beschrijving

De attractiviteitslijst is een lijst waarmee bepaald kan worden hoe aantrekkelijk bepaalde goederen zijn voor inbrekers. De attractiviteit is van belang voor het correct bepalen van het risico op een gerichte inbraak. De bestaande lijst uit 2007 is aangepast zodat deze beter aansluit bij de ontwikkelingen op inbraakgebied.


Nieuwe categorieën

Deze versie kent een aantal nieuwe categorieën bijvoorbeeld automotive styling onderdelen, tuin- en parkmachines (klein werkmateriaal zoals minigravers) en vuurwerk. Verder zijn inschaling van bestaande categorieën aangepast aan de actuele inbraakcijfers. Verouderde inschalingen zoals opiaten en tranquillizers zijn vervangen door inschalingen voor geneesmiddelen met en zonder opiaten.


Overgangsbepaling

Nieuw opgenomen in het document is een tekst over de overgangsbepaling: 'Voor bestaande beveiligingssystemen en alarminstallaties, gebaseerd op de lijst naar attractiviteit 2007, is de geldigheidsduur van het afgegeven BORG certificaat of BORG opleveringsbewijs van toepassing. Dit betekent concreet dat bij vernieuwing van het certificaat uitgegaan moet worden van de dan geldende versie van de attractiviteitslijst.'

Met de VRKI is een praktisch uitvoerbare regeling voor alle partijen met eenduidigheid en herkenbaarheid voor de opdrachtgever en de eisende partijen. Daartoe behoren kwaliteitsdocumenten voor de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen.


Uitgangspunten VRKI

Dit document is een revisie van document D03/376 van augustus 2003 in katern 3.1. Handboek Beveiligingstechniek.

De risicoklassenindeling voor bedrijven wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van Beveiligings Organisaties en Het Verbond van Verzekeraars.


Lees de complete tekst in het CCV-document