Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Mei 2012

Verschenen publicaties in vakblad Profiel nummer 2:


November 2010


Beveiligingsrolluiken worden gebruikt als bouwkundige beveiliging van winkels en bedrijfspanden en zijn daardoor een belangrijk item voor beveiligingen. Voor en door de verzekeraars wordt de VRKI gebruikt. Hiermee wordt op een door de partijen geaccepteerde  wijze de toe te passen beveiliging omschreven. Tot op heden praktisch alleen voor elektronische beveiligingen.


Dit jaar hebben alle Romazo Rolluikbedrijven, verenigd in de bedrijfsvereniging Romazo Rolluiken, besloten om in de VRKI ook bouwkundige beveiliging te laten opnemen. Daarvoor diende wel de Romazo Rolluikenmatrix te worden gevalideerd.

In eerste instantie is gekozen om rolluiken voor de weerstandsklasse 3 (WK3) te laten testen.

SKG heeft daarvoor 2 vastgestelde referentietypen getest, te weten:

- gesloten stalen rolluik

- transparant polycarbonaat (5 mm.) rolluik


Beide typen hebben na de positieve test het SKG-attest WK3 gekregen!


De volgende stap zal zijn, dat de Romazo Rolluikbedrijven o.b.v. de tests een eigen SKG-attest kunnen gaan aanvragen.

Binnenkort zal op de website een kwaliteitsbepalend document met ‘technische voorwaarden’, w.o. dikte en sterkte van de geleiders en innovatieve oplossingen voor optilbeveiligingen en sloten.


Hiervoor wordt een procedure opgesteld en worden t.z.t. op deze webpagina de uitgegeven SKG-attesten en daarvoor toegelaten typen per lidbedrijf vermeld.April 2010


Stokvis Winkelpuien B.V. te Leerdam is als lid toegetreden tot de vereniging.Januari 2010

Op 14 januari is de startbijeenkomst voor het valideren van de Rolluikenmatrix gepland. Hieraan nemen vooralsnog deel:

Gepland is dat medio 2010 de benodigde tests bij het SKG te Wageningen worden uitgevoerd.Augustus 2009

Op 1 september a.s. wordt op het Ministerie van EZ door de minister het officiële startsein van de VKB-subsidie gegeven.


MKB-bedrijven kunnen voor beveiligingsrolluiken Romazo aanspraak maken op 50% subsidie. Vraag uw Romazo Rolluik specialist hiernaar. Zorg wel ervoor dat u een rolluik met een Romazo Garantieverklaring geleverd krijgt!


Juli 2009

Invoering Garantieverklaring.

Om kwaliteit en veiligheid te borgen worden beveiligings- rolluiken geleverd met een garantieverklaring.


Juni 2009

De VKB subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven wordt per 1 september 2009 van kracht.


Mei 2009

Op 5 en 6 mei 2009 is het seminar Inbraakpreventie en het VRKI 2007 bij Romazo Rolluiken gehouden. Dat is bijgewoond door 80 verzekeringsexperts.


Aprill 2009

MKB-bedrijven slecht beveiligd! [Bron: Symantec]

Dat betreft weliswaar It-beveiliging, maar beveiliging is meer!

Uit een recent onderzoek van het CVV is gebleken dat het MKB de bouwtechnische beveiliging van hun bedrijfspanden wel een hogere prioriteit geven dan boven elektronische én It-beveiling.


De Romazo Rolluikenbedrijven kunnen MKB-bedrijven hierin hierin met raad en daad ter zijde staan en voorrekenen dat bouwkundige beveiliging niet zo duur is!


Ramkraak

Niet alleen extra camera’s ophangen levert preventie die nodig is, maar ook het plaatsen van rampalen kan meer beveiliging geven.

Lees meer


Maart 2009

Op de bres voor rolluiken-keurmerk uit blik op bran-ches van de Koninklijke Metaalunie. Lees meer


Het lidbedrijf Hoefnagels Rolluiken en Branddeuren in Tilburg heeft bij Koninklijk Besluit het predikaat “Hofleverancier” gekregen.


15 december 2008

Het Centraal College van Deskundigen CCV heeft op 10 december 2008 het Wijzigingsblad A1 voor het certificatieschema BORG 2005-2 vastgesteld. Het Wijzigingsblad A1 heeft een kennisgevingperiode van 3 maanden en gaat in op 15 maart 2009, en kent verder geen overgangsperiode.


Voor pdf-documenten zie pagina Borg Nieuws


Nieuws en actualiteiten