Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan helpt om een KVO-project op te zetten en uit te voeren.

Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.


Als partijen willen starten met een KVO is samenwerking vereist. Er dient een uitdrukkelijk document aan deze samenwerking ten grondslag te liggen. De intentie van alle partijen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Partijen spreken zich uitdrukkelijk uit om een certificatiestructuur aan te gaan. Hiermee leggen zij zichzelf en de andere samenwerkende partijen bepaalde verplichtingen op. Het is daarom goed om in de opstartfase alle wensen en verwachtingen nadrukkelijk uit te spreken.


Van de website van het Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel

Samen werken aan een veilig winkelgebied

Winkeliers kunnen het niet alleen. Politie, brandweer en gemeente ook niet. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is samenwerking het sleutelwoord. Alle lokale partijen doen actief mee en verbinden zich aan afspraken om de veiligheid van een winkelgebied te vergroten.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de maatregelen die in het kader van een KVO-project worden uitgevoerd ook effect hebben. Auto- en fietsdiefstallen nemen af, inbraken verminderen en ook het aantal winkeldiefstallen is beduidend lager.

Het secretariaat van de branchevereniging heeft een zetel in het College van Belanghebbenden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV) en levert op die wijze haar kennis voor een zo veilig mogelijk winkelgebried.


Beveiligingsrolluiken zijn hierbij van wezenlijk belang, zowel voor de  directe beveiliging door middel van rolluiken en ramkraakvoorzieningen, maar ook voor het esthetisch gedeelte. Een rolluik moet er ook mooi uit zien. De rolluikspecia-listen zijn in staat u van alle informatie te voorzien en actief mee te werken aan een mooi en attractief winkelgebied.


Enkele nuttige links en documenten:


MKB Nederland: Dossier Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Centrum voor Criminalisteitspreventie: het CCV

Hoofdbedrijfsschap Detailhandel: Preventie winkelcriminaliteit


Brochure Keurmerk Veilig Ondernemen

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen

Brochure KVO voor bedrijven

Brochure KVO voor winkelgebieden

Handboek KVO Bedrijventerreinen

Handboek KVO Winkelgebieden


Belangrijk is vooral dat het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en het winkelend publiek enorm toeneemt.

Het HBD begeleidt in Nederland meer dan 250 winkelgebieden waarbij gebruik wordt gemaakt van de methodiek van het Keurmerk Veilig Ondernemen. En dit aantal groeit, want maandelijks melden zich weer nieuwe winkelgebieden aan die - met gratis inzet van ervaren HBD-adviseurs- starten hun eigen centrum veiliger te maken.